Yaygınlaştırma Konferansı - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Yaygınlaştırma Konferansı


23 Haziran 2009 tarihinde Bolonya (İtalya) da düzenlenen Better Building Projesi Yaygınlaştırma konferansında ; İtalyan , Sloven ve Türk proje ortakları tarafından geliştirilen proje eğitim dokümanlarının ( Eğiticilerin eğitimine yönelik hazırlanmış müfredat , Rehberlik dokümanı ve Uygulama kılavuzu ) tanıtımına Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden eğitim ve sektör temsilcileri katıldılar.


Projenin hedef ülkesi olan İtalya, Slovenya ve Türkiye'de projeyle ilgili mevcut durum, sorunlar ile "Better Building" projesinin hedef ülkelere sağlayacağı fırsat ve imkanlar tartışıldı. Polonya, Portekiz, Belçika, Hollanda ve İtalya'dan eğitim kurumlarından ve üniversitelerden katılan temsilciler kendi ülkelerindeki "Better Building" Projesi bağlamında mevcut durumu ve sorunların çözümü için yapılanları diğer katılımcılar ile paylaştılar. Toplantının sonunda ortakların sürdürdüğü Avrupa Birliği projeleri tanıtıldı.

 

Sunumlar buradan indirilebilir :

 

Gündem

Download pdf


Takdim Sunumu

Download pdf


İtalya, Slovenya ve Türkiye'de Better Building projesi ile ilintili durumların özeti

Download pdf

 

Better Building Projesi Dokümanlarının Sunumu

Download pdf

 

Diğer Projeler

Download pdf

 

Fotoğraf