Haberler - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Toplantılar

Better Building Projesinin Son Toplantısı

“Better Building” projesi son toplantısı 10 Kasım 2009 da Bologna İtalya da yapılmıştır.
Ortaklar özellikle hedef ülkelerin geliştirmiş olduğu ürünlerin yaygınlaştırılmasında değişik yaygınlaştırma yöntemlerini müzakere etmişlerdir. IAL, Papilot ve TEKSAV kendi ülkelerinde gelecekteki uygulamaları ile ilgili stratejik fikirlerini sunmuşlardır. BEST, RKK ve FRG, ülkelerindeki gelecekte gerçekleşecek uygulama sonuçlarına ilave olarak, proje sonuçlarının mevcut uluslararası ağlar ile işbirliği içinde kullanılması konusunda işbirliği yapma hususunda anlaşmışlardır.

Toplantıda ayrıca teknik ve yönetim seviyesinde projenin sürdürülebilirliği konuları ele alınmıştır.
“Better Building” projesinin hedef ülkeleri olan Italya , Türkiye ve Slovenya’nın Ulusal Stratejik Ortaklarının işbirliği ile hedef ülklerin ihtiyaçlarına uygun olarak ortaya çıkardıkları üç eğitim dökümanın ( Binalarda Enerji Tasarrufu Danışmanları için Modüler Müfredat ve Eğitim Materyalleri, Rehberlik Dökümanı ve Uygulama Kitapcığı) gelecekte de yaygın şekilde kullanımına desteğin sürdürülmesi hususunda görüş birliğine varmışlardır.

Proje ürünleri, Mesleki ve Teknik Eğitimde farklı hedef guruplarına değişik seviyelerde önemli bir katkı sağlayacak olup, bütün proje ürünleri, projenin bitiminden sonra iki yıl süreyle ücretsiz olarak proje internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilecektir:

http://www.better-building.eu/tr/gelitirilecek-rnler

 

 

Eğitim Dokümanlarına Geçerlilik Kazandırma Toplantısı

Ortaklar, Slovenya'nın başkenti Lubyana'da (24.-25.10.2008) düzenlenen toplantıda projenin nihai ürünleri olan "Better Building Projesi", Modüler Eğitim programı - Öğretim Malzemeleri, Eğitici ve Danışmanlar için Rehberlik dokümanının yayınlanmasının yanında, ürünlerin hedef ülkelerdeki Mesleki Eğitim sağlayıcılar, danışmanlar, eğiticiler ve ilgili diğer personel için uygunluğu konusunu da tartıştılar. Proje eğitim dokümanlarının ticari olmayan amaçlar için ücretsiz olarak yakın zamanda kullanıma hazır hale getirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

 

National Strategic Partners Meetings - 2

„Better Building" projesi kapsamında 04 Haziran 2008 tarihinde düzenlenen toplantıya Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Üniversitelerden toplam 7 kişi katılmış ve proje hakkında katılımcılara bilgi sunulmuş ve işbirliği yapılabilecek konular görüşülmüştür.

İkinci Atölye Toplantısı

Projenin ikinci atölye toplantısı 21 Haziran'da Stavanger (Norveç) de yapıldı. Projenin transfer edildiği hedef ülkeler olan Slovenya, İtalya ve Türkiye'den katılan temsilciler gelecek sonbaharda yapılacak olan proje dokümanlarının geçerlilik çalışmasıyla ilgili sunumlarını yaptılar.

İlk atölye çalışması Bolonya(İtalya) da düzenlendi.

 

 

 

 

 

 

Proje ortakları Bolonya ‘da(İtalya) toplanarak "Better Building" projesi kapsamında ülkelerindeki mevcut durumun analizini tartıştılar. T
Projenin İtalyan ortağı toplantıya ev sahipliği yaptı ve "Better Building" kapsamında en iyi uygulama örneklerini sundu ve katılımcılar için şehir turu düzenledi

 

 

 

 

Ankara'da Stratejik Ortaklar Toplantısı

 

 

 

 

 

 

"Better Building" projesinin Türkiye'deki ulusal
ortaklarının ilk toplantısı 29 Ocak 2008 tarihinde
Ankara'da Otel İçkale de yapıldı. Toplantıya 7 farklı
kurumdan 14 ortak katıldı. Toplantıda projenin
amacı , hedefleri ve Türkiye'ye sağlayacağı katkılar
tartışıldı.

 

 

Proje Başlangıç toplantısı 10-13 Ocak 2008 tarihlerinde Viyana da yapıldı

Proje koordinasyonunu yapan BEST firmasından Helmut Kronika projenin genel yapısı hakkında ortaklara bilgi verdi. Katılımcılar tarafından projenin her iş paket ile ilgili ayrıntılar ve uygulamalar tartışıldı.

 

 

 

 

 

 

Broşür

Bülten

Bülten1 - pdf
Bülten2 - pdf
Bülten3 - pdf
Bülten4 - pdf