Geliştirilecek Ürünler - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Geliştirilecek Ürünler

Projenin ana hedefleri

 • İtalya, Slovenya ve Türkiye'de özellikle bina yapımında , ekolojik dengeleri dikkate alacak, enerji tasarrufunu en üst düzeyde sağlayacak malzeme kullanımı konusunda mesleki ve teknik eğitim veren eğitici ve öğretmenlere ve eğitimde karar vericilere katkıda bulunmak,
 • İnşaat yapımında , enerji tasarrufu ve buna uygun malzeme kullanımı konusunun inşaat eğitim programlarına konulması, binalarda enerji tasarrufu konusunda eğiticilere ve öğretmenlere uygulamalı eğitim desteği sağlamak,
 • İyi bir uygulama özelliğine sahip projenin yenilikçi bir yöntemle ülke ihtiyaçlarına uygun şekilde proje hedef ülkelerine transferi ile mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi geliştirmek.

 

Proje ürünleri

 • Modular müfredat ve Egitim materyaller: Özellikle mevcut binaların yenilenmesi sürecinde ısıtma ve yalıtım işlemlerinde enerji danışmanlığı yapacak eğiticilerin eğitimi için İtalyanca, Solevence ve Türkçe dillerinde kalitesi onaylanmış eğitim programları hazırlanacaktır. Geliştirilen eğitim programı ülkenin mesleki ve teknik eğitimini planlayanların taleplerini ,eğitimle ilgili dış çevre ve ülkenin özel koşullarını karşılayacak özelliklerde olacaktır.

  it si tr summary it_engl.version summary si_engl. version summary tr_engl. version

 • Eğiticiler için Rehberlik ve Tavsiye Dokümanı: Mevcut eğitim-öğretim uygulamaları çerçevesi içinde , bireysel kullanıcıların ihtiyaç ve özel isteklerine , projenin hedef ülkelerinin öğrenim kültürlerindeki özel durumlara ve mesleki eğitim sağlayıcılarının taleplerine uygun şekilde hazırlanacak dokümandır.

   

  it si tr it_engl.version si_engl. version tr_engl. version
 • Uygulama Kılavuzu: Mesleki ve Teknik eğitimde enerji tasarrufu için geliştirilen malzemelerin eğitim ve öğretime nasıl aktarılacağı , eğitim -öğretim planlayıcıları ve ilgili organizasyonların ilgilerinin nasıl çekileceğinin anlatıldığı dokümandır.

   

  it si tr it_engl. full-version si_engl. full-version tr_engl. full-version

For further details on products please contact projekte(at)best.at.

Hedef Guruplar

 • Özellikle bina ve konstrüksiyon konusunda çalışan eğitici ve öğretmenler projenin ana hedef gurubudur..Bu alanda çalışan eğitici ve öğretmenlerin enerji tasarrufu ve yalıtım konularında tavsiyelerde bulunabilmeleri için ilave bilgi ve beceriye ihtiyaçları olacaktır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile bu bilgi ve beceriye erişeceklerdir.
 • "Avrupa enerji tasarrufu ve bina yapımı malzemeleri" konusunda danışmanlık yapacak kişiler bu alanlarda özel eğitim alarak, daha duyarlı hale getirileceklerdir.
 • Eğitim hizmeti sunan kurumlar, proje sonuçlarına göre yeni kurslar geliştirecekler ve mesleki ve mesleki teknik eğitimde Mesleki teknik eğitim değerlendirme ölçütlerine göre en kısa sürede kaliteyi geliştireceklerdir.
 • İnşaat sektöründe çalışan işverenler, enerji tasarrufu konusunda daha iyi kalitede daha fazla eğitilmiş insandan istifade edeceklerdir.