Hoş Geldiniz - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Hoş Geldiniz

Isıtma, elektrik, mazot, vb enerji kaynaklarının  fiyatlarındaki artış, diğer taraftan iklimlerdeki değişikliklerin

... ortaya koyduğu tehditler ve benzeri bazı etkenler Avrupa ülkelerinde enerji temini ve tüketiminde yöneticileri ve toplumu  daha dikkatli olmaya yöneltmiştir. Bu iki anahtar etken, enerji tüketiminin azaltılmasını için bina yapımında enerji tasarrufu sağlayacak malzeme ve teknikler kullanılmasını, binaların yapımında enerji tasarrufu için bölgeden bölgeye değişen ekolojik koşulların dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte Avrupa ülkelerinin tamamında  da bu alanda homojen bir uygulama gözükmemektedir.

Bundan dolayı , bu Avrupa birliği projesinde görev alan ortaklar , ülkelerinde oluşturdukları ulusal stratejik ortaklar ile işbirliği içinde, ekolojik koşulları dikkate alarak,  enerji tasarrufu sağlayan malzeme kullanılarak yapılacak binalarda, ekolojik dengenin ve enerji tasarrufunun değerini ve  önemini anlayacaklardır.Gelecekte binaların yapımında enerji tasarrufu  konusunda hassasiyet  daha da artacaktır.Özellikle Kyoto protokolünde tanımlanan hedeflere erişmek için mesleki ve teknik eğitimde, inşaat eğitim programlarına bina yapımında  ekolojik koşulların dikkate alınarak, enerji tasarrufu  sağlayacak malzeme kullanımının da konulması amaçlanmaktadır.

"Better Building" başlıklı Avrupa Birliği LDV projesi

...  bilhassa  inşaat sektöründe   enerji tasarrufu konusunda İtalya, Türkiye ve Slovenya da ilgili birimlerin dikkatlerini çekmeyi amaçlamaktadır. Bu ise mesleki ve teknik eğitimde, eğitici ,öğretmen ve eğitim planlamada karar vericilerin , inşaat eğitim programlarına , inşaat yapımında enerji tasarrufu sağlayacak malzeme kullanımı  ve bina yapımında enerji tasarrufunun nasıl sağlanacağı konularının konulması ve bu alan için özel geliştirilmiş  eğitim malzemeleri kullanarak inşaat eğitiminin  yapılması  ile mümkün olacaktır.

Better Building DVD (Türkce)

Media Player

Better Building DVD (English)

Media Player