Multiplikator- konferanse - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Multiplikator- konferanse

 

På slutten av "Better Building"- prosjektet ble det avholdt en konferanse i Bologna, Italia den 23. Juni 2009. Formålet med konferansen var å spre produktene, som for eksempel "train the trainer"- kvalifiseringslæreplanen, didaktiske retningslinjer og implementeringskonsepter utviklet for Italia, Slovenia og Tyrkia, til representanter fra utdannings- organisasjoner og aktører fra andre europeiske land. Utfordringer og de nasjonale situasjonene vedrørende opplæring i bygningssektoren og problemene i bygg og anleggsbransjen i Italia, Slovenia og Tyrkia ble diskutert.

Deretter ble "Better Building"- produktene, som kan bidra til løsningen av disse situasjonene presentert. Gjester fra Polen, Portugal, Belgia og Nederland samt representanter fra italienske opplæringsorganisasjoner og universiteter diskuterte de respektive situasjonene og lignende løsninger i sine land med "Better Building"- partnerskapet. Andre europeiske prosjekter ble presentert på slutten av konferansen.

 

Presentasjonene kan lastes ned her:

Agenda

Download pdf

 

Introduksjon

Download pdf

 

Oppsummering av situasjonen i Italia, Slovenia og Tyrkia

Download pdf

 

Presentasjon av "Better Building"- produktene

Download pdf

 

Andre prosjekter

Download pdf

 

Foto: