Vellkommen - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Vellkommen

Stigende energipriser og truende klimaendringer

... er bare to aspekter som har ført til at vi de siste årene har opplevd en holdningsendring når det gjelder energiforsørging og energiforbruk i mange europeiske regioner. Med utgangspunkt i disse to nøkkelelementene har en innsett at det er behov for å få redusert energiforbruket og for å anvende miljøvennlige metoder i byggebransjen. Til tross for dette er det ingen felles europeisk forståelse for dette behovet. Dessuten er fokus på økologisk balanse relativt dårlig - spesielt i byggeaktiviteter som utføres av små- og mellomstore bedrifter i den private byggeindustrien - i et stort nummer av EU-land, blant disse Italia, Slovenia og Tyrkia.

Med dette for øye vil partnerne i dette europeiske prosjektet med hjelp av en rekke strategiske støttespillere forsøke å øke bevisstheten og forståelsen av de miljømessige verdiene som finnes i energisparende bygging. Ved å fokusere på bedre innholdet i byggfagopplæringen kan en være ett skritt nærmere målene i Kyoto-avtalen.

Det europeiske prosjektet "Better Building"

... har blitt introdusert med det mål å få økt fokus på ENØK-tiltak spesielt innenfor byggebransjen i Italia, Tyrkia og Slovenia. Målet skal i all hovedsak nås ved å tilby lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen kurs og kursinnhold som viser hvordan en kan bruke energisparende materiale og hvordan en kan redusere energiforbruket når bygninger renoveres og oppføres.

Better Building DVD (English)

Media Player