Nyheter - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Møter

Siste evalueringsmøte

Den 10. november 2009 ble siste møte i "Better Building"-prosjektet avholdt i Bologna, Italia.

Partnerne diskuterte ulike utnyttelsesmuligheter for produktene som mållandene i prosjektet har utviklet. IAL, Papilot og TEKSAV presenterte sine strategiske ideer om framtidig distribusjon i sine land. BEST, RKK og FRG ble ennå en gang enige om samarbeid i form av å bruke resultatene fra prosjektet innenfor sine eksisterende internasjonale nettverk. i tillegg til ytterligere implementering av resultatene innen eget land.

Møtet ivaretok også ferdigstilling av saker på teknisk og administrativt nivå.

Samlet sett er resultatene fra "Better Building"-prosjektet vurdert som viktige bidrag når det gjelder nyskapende didaktiske tilbud til ulike pedagogiske tilbydere innen yrkesfagene. I Italia, Tyrkia og Slovenia har de nasjonale strategiske rådgivende gruppene vist stor interesse i forhold til fortsatt støtte i form av videreutvikling av de tre hovedprodukter partnerskapet har utarbeidet; manualen for undervisning med retningslinjer, øvelser og treningsmateriale, didaktiske retningslinjer og anbefalinger samt  implementeringskonseptet.

Alle produktene kan lastes ned gratis fra hjemmesiden til prosjektet i minst to år etter at prosjektet er offisielt avsluttet: http://www.better-building.eu/no/produkt

Plenumsmøtet

Partnerskapet møttes i Ljubljana (24.-25.10.2009) for å diskutere validerings- problemstillinger, samt publisering av den endelige produktversjonen av "Better Building Modular Curricula" og "The Didactic Guidelines for VET providers and their staff". Alt materiell vil være tilgjengelig gratis for ikke- kommersielt bruk snart.

Det andre workshop- møtet

På den andre workshop- samlingen, som fant sted i Stavanger 21. juni 2008, presenterte prosjektpartnerne fra mottagerlandene Italia, Slovenia og Tyrkia utkastet av det materialet som de har utarbeidet til valideringsfasen som gjennomføres i løpet av høsten.

Det første workshop- møtet fant sted i Bolognia

Partnerne møttes i Bolognia for å diskutere de analysene som var gjort for hvert av landene.
IAL var vertskap for workshop- møtet og viste "best practices" for "better building" på en rundtur i byen.

 

 

 

 

 

 

Kick-offmøtet fant sted i Wien

Helmut Kronika (BEST) presenterte rammene for prosjektet og partnerne diskuterte de ulike aktivitetene for hver av arbeidspakkene i prosjektet.

 

 

 

 

 

 

Flyer

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf