Produse - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Produse

Obiectivele generale ale acestui proiect de transfer sunt

 • Să contribuie la ameliorarea balanţei energetice în construcţia de clădiri prin conştientizarea asupra obiectivelor ecologice cu ajutorul profesorilor din domeniul formării profesionale în Italia ,Slovenia şi Turcia prin abordarea de subiecte tehnice în special în domeniul construcţiilor.
  Download:
 • Să mijlocească cunoştinţe şi trening care să demonstreze cum să se utilizeze materiale cu un consum energetic redus şi cum să fie redus consumul energetic în construcţia de clădiri.
  Download:
 • Să crească calitatea în sistemele de formare profesională VET prin oferirea de documente-suport şi metodologii inovative cât şi prin transferarea de bune Practici.

Produse

 • Curricula pentru formare Formatori În vederea dobândirii de competenţe suplimentare în consultanţă energetică în special pentru reabilitarea de clădiri, încălzire şi izolare termică în limba Italiană, Turcă şi Slovenă. Curricula va reflecta specificul fiecărei ţări din punct de vedere logistic şi al mediului ca şi cultura educaţională şi reglementările în vigoare pentru furnizorii de formare profesională.

  it si tr summary it_engl.version summary si_engl. version summary tr_engl. version

 • Ghiduri didactice şi recomandări Implementarea materiei în programele cadru existente în corelaţie cu cerinţele şi necesităţile specifice ale utilizatorilor individuali şi a culturii educaţionale specifice ale celor trei ţări menţionate şi reglementările existente pentru furnizorii de formare profesională.

  it si tr it_engl.version si_engl. version tr_engl. version

 • Un concept de implementare Cum să se utilizeze materialele didactice în învăţarea practică. ,creşterea interesului pentru actorii care elaborează politicile educaţionale şi organizaţiile implicate.

  it si tr it_engl. full-version si_engl. full-version tr_engl. full-version

For further details on products please contact projekte(at)best.at.

Grupuri ţintă

 • Profesori şi maiştrii instructori în sistemul VET din domeniul construcţiilor care vor dobândi competenţe suplimentare devenind capabili să ofere consultanţă.
 • Cetăţeni care doresc să lucreze ca şi ,, Consultanţi Europeni în domeniul energetic şi al materialelor de construcţii ,,. Aceştia vor fi sensibilizaţi la subiectul specific şi vor obţine o specializare specifică.
 • Furnizori de formare profesională care vor putea creşte calitatea măsurilor de formare profesională oferite în sistem VET sau vor putea oferi noi cursuri pe baza rezultatelor obţinute în proiect.
 • Angajatori din sectorul construcţiilor care vor beneficia de un număr mai mare de personal cu înaltă calificare.