Bine aţi venit - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Bine aţi venit

Creşterea preţurilor energiei şi fenomenul modificărilor climatice

... sunt doar câteva aspecte recente care au schimbat obiectivele în multe regiuni Europene în ceea ce priveşte furnizarea si consumul energetic. Furnizarea şi consumul energetic sunt elemente cheie ce trebuie cunoscute pentru a reduce consumul de energie şi a ţine cont de problemele ecologice alături de alte aspecte în domeniul construcţiilor de clădiri. În orice caz în afara Europei nu exista un sistem omogen de conştientizare reglementat în domeniu care să aibă în vedere cele mai sus menţionate.

Toţi partenerii din acest proiect sprijiniţi de un număr de parteneri strategici de diseminare vor încerca să crească nivelul de conştientizare şi înţelegere a valorilor ecologice privind economisirea energiei în domeniul construcţiilor în mod special prin creşterea nivelului formării profesionale şi a conţinutului acesteia şi prin aceasta să îşi aducă contribuţia la atingerea obiectivelor protocolului de la Kyoto.

Proiectul European ‘Better Building'

... a fost conceput pentru a contribui la creşterea conştientizării asupra obiectivelor relevante în special în domeniul construcţiilor în Italia Turcia şi Slovenia. Aceasta se va realiza în special prin pregătirea de profesori şi maiştrii instructori din domeniul instituţiilor de formare profesională sistem VET prin materiale de învăţământ şi de trening aprobate care vor fi specializaţi cum să utilizeze materiale cu consum energetic redus şi cum să contribuie la reducerea consumurilor energetice în construirea clădirilor.

Better Building DVD (English)

Media Player