Produkti - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Produkti

 • Učni načrt za usposabljanje trenerjev: z njim želimo, učitelje s področja energetskega svetovanja, opremiti z dodatnimi kompetencami in znanji, ki se nanašajo na prenovo izolacij in ogrevalnih sistemov pri že obstoječih objektih. Učni načrt bo odražal specifiko vsake posamezne ciljne države v smislu logističnih in okoljskih pogojev kot tudi učno kulturo in zahteve izvajalcev usposabljanja.

  it si tr summary it_engl.version summary si_engl. version summary tr_engl. version
 • Didaktični priročnik in priporočila: najprimernejši način predstavljanja na novo osvojena znanja, znotraj že obstoječega učnega sistema, v relaciji do specifičnih potreb posameznika kot tudi celotne kulture posamezne ciljne države ter zahtev izvajalcev usposabljanja.

  it si tr it_engl.version si_engl. version tr_engl. version
 • Koncept implementacije: vključitev učnega načrta v učno prakso, oziroma zvišati interes snovalcev učnih sistemov in posameznih organizacij.

  it si tr it_engl. full-version si_engl. full-version tr_engl. full-version

For further details on products please contact projekte(at)best.at.

Ciljne skupine

 • Učitelji v PIU na področju gradbeništva, ki bodo tekom projekta pridobivali dodatne sposobnosti in veščine, za samostojno svetovanje
 • »Evropski energetski in gradbeni svetovalci« - posamezniki, ki se bodo preko specializiranih izobraževanj usposobili za omenjeno nalogo oziroma poslanstvo
 • Izvajalci PIU, ki lahko izboljšajo kvaliteto in/ali ponudijo nove možnosti izobraževanja s pomočjo učnega načrta in didaktičnih pripomočkov
 • Delodajalci v gradbenem sektorju, ki bodo imeli možnost izbire med bolje kvalificiranimi kadri oziroma iskalci zaposlitve