Predgovor - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Predgovor

PRIMERNEJŠA GRADNJA

Certificiranje učiteljev na področju poklicnega izobraževanja kot svetovalcev za energetsko varčevanje. Prenos inovacij v tri različne Evropske družbe.

 

Predgovor

Na eni strani višanje cen energentov kot npr. ogrevanje, elektrika in gorivo, ter na drugi strani pereče grožnje klimatskih sprememb, so v posameznih evropskih državah v zadnjem času pripomogle k boljšemu zavedanju glede (po)rabe energetskih zalog. To sta dva ključna elementa za osveščanje in sprejemanje potrebnega znanja, ki je osnova za nadaljnjo ekološko gradnjo s trendom zmanjšanja porabe energije.

Žal po vsej Evropi ni homogenega zavedanja in pristopa, ki bi bil ustrezen na tem področju. Vrh vsega je ekološko ravnovesje bolj slabo prisotno v večini evropskih držav med njimi tudi v Italiji, Turčiji in Sloveniji, še posebej na področju izvajanja gradbene dejavnosti, predvsem v privatnem sektorju in v manjših do srednje velikih podjetjih.

Partnerji vključeni v evropski projekt »Primernejša Gradnja« bodo s pomočjo strateških partnerjev, predvsem na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju besedila PIU) skušali zvišati stopnjo zavedanja in razumevanja ekoloških vrednot pomembnih pri gradnji, kot vir za energetsko varčevanje, s ciljem približevanja Kjotskemu protokolu.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropske komisije. Sleherna sporočila odražajo le vidike avtorjev. Komisija ne more biti odgovorna za neprimerno izrabo informacij.

Better Building DVD (Slovenščina)

Media Player

Better Building DVD (English)

Media Player