Novice - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Srečanja

Intervju z Barbara Erjavec, strokovna sodelavka Zavoda Papilot, o projektu

Download.pdf

Zaključno srečanje partnerjev

10. novembra 2009 se je odvijal zadnji sestanek projektnih partnerjev projekta “Boljša gradnja” v Bolonji, Italija.

Partnerji so se dogovorili o možnostih nadaljnje uporabe produktov, katere so razvili v posameznih državah. IAL, Papilot in FRG so potrdili uporabo produktov v svojih aktivnosti v domačem okolju in nadaljnje sodelovanje pri uporabi projektnih rezultatov v okviru mednarodne mreže.

Med srečanjem so se partnerji dogovorili tudi o zaključnih tehničnih in administrativnih podrobnostih.

Za učinke projekta “Boljša gradnja” menijo, da predstavljajo pomemben prispevek k inovativni didaktični ponudbi za izvajalce poklicnih izobraževanj in usposabljanj.

V Italiji, Turčiji in Sloveniji je Nacionalna strateška svetovalna skupina pokazala veliko zanimanje za nadaljnjo podporo prihodnjemu razvoju  osrednjih produktov partnerstva – Učni načrt, Didaktične smernice in priporočila ter Koncept Implementacije.

Vse produkte bo možno brezplačno prenesti na računalnik še vsaj dve leti po uradnem zaključku projekta preko spletne strani: http://www.better-building.eu/en/products.

Validation meeting

Ponovno srečanje partnerjev je potekalo v Ljubljani. Glavna tematika srečanja je bila preverjanje ustreznosti vsebine in sama objava končnih produktov projekta Better Buidling - "Učni nart in učno gradivo" ter "Didaktične Smernice" za izvajalce Poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove profesorje/učitelje. Vsi produkti bodo brezplačno dosegljivi v nekomercialne namene.

 

Druga udeležba na  delavnicah

Na drugem projektnem srečanju, ki je potekalo v Stavengerju 21. junija so partnerji ciljnih držav, Italije, Slovenije in Turčije predstavili osnutek vsebine, ki so jo izdelali za fazo ocenjevanja v jeseni.

Prvo  srečanje delavnic se je odvijalo v Bologni

V Bologni  so partnerji diskutirali o analizi posamezni držav.
Gostitelj projektnega srečanja je bil partnere IAL in je med ogledom mesta prikazal najboljše prakse projekta ˝Primernejše gradnje ˝.

Uvodno srečanje je potekalo na Dunaju.

Helmut Kronika (BEST) je predstavil okvir projekta partnerji pa so razpravljali o aktivnostih posameznega delovnega paketa iz projekta.

Flyer

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf

Naš projekt v medijih

http://cnvosinfo.civilni-dialog.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1952&Itemid=55

http://www.radiokazin.si/

http://tvslo.si/predvajaj/kako-do-sluzbe/ava2.28680048/

http://cnvosinfo.civilni-dialog.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2227&Itemid=176

Media Player