Konferenca - BETTER BUILDING - Certifying VET teachers as Energy Saving Advisers - A transfer system into three different European societies


This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LDV-TOI-07-IT-307
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Konferenca

 

V zaključni fazi projekta »Better Building« je bila 23.6. 2009 organizirana konferenca v Bolonji z namenom osveščanja širše javnosti, predstavnikov izobraževalnih institucij, deležnikov iz različnih evropskih držav. Tekom konference so bili predstavljeni projektni rezultati kot so didaktične smernice, kurikulum za trening trenerjev in koncept implementacije za ciljne države: Slovenijo, Turčijo in Italijo.

Med samo konferenco je potekala diskusija o izzivih v posameznih državah na področju izobraževanja kot tudi problemih, ki se pojavljajo na področju gradbeništva. Sledila je predstavitev produktov, ki bodo lahko prispevali k reševanju omenjenih izzivov in problemov na tem področju. Gostje iz Poljske, Portugalske, Belgije in Nizozemske kot tudi predstavniki italijanskih izobraževalnih institucij in univerz so razpravljali o trenutni situaciji in povezanimi rešitvami v njihovih državah. Ob koncu konference je sledila predstavitev ostalih evropskih projektov.

Predstavitve si lahko ogledate in prenesete tukaj:

Agenda

Download pdf

Predstavitev

Download pdf

Povzetek situacij posameznih držav: Italija, Slovenija in Turčija

Download pdf

Predstavitev izdelkov projekta »Better Building«

Download pdf

Drugi projekti

Download pdf

 

Fotografija